Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Ochrona Dóbr Kultury

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK

dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK

dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK

dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK

dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK

dr Filip Pręgowski

dr Ulrich Schaaf

dr Anna Frąckowska – przedstawicielka absolwentów

mgr Robert Kola (IZ)

Inez Benedykcińska – przedstawicielka studentów