Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Ochrona Dóbr Kultury

 

 

Kierunek prowadzony jest przez katedry:

Katedra Konserwatorstwa
więcej o katedrze
http://konserwatorstwo.umk.pl/
https://www.facebook.com/KatedraKonserwatorstwaUMK

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa
więcej o katedrze