Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualnie prowadzone postępowania

PRZEWODY DOKTORSKIE W DZIEDZINIE SZTUK PLASTYCZNYCH W DYSCYPLINIE KONSERWACJI
I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wykaz dokumentów

Aktualnie prowadzone postępowania

Postępowania zakończone