Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Postępowania zakończone KiR

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE – PRZEWÓD DOKTORSKI
ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA W DZIEDZINIE SZTUK PLASTYCZNYCH W DYSCYPLINIE KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Imię i nazwisko oraz rok obrony

Zofia Maniakowska-Jazownik 2021
Marian Mikuła 2020
Klaudia Rajmann 2019
Oliwia Buchwlad-Zięcina 2018
Łukasz Kazimierz Nawrocki 2018
Angelika Ewa Lament-Kosińska 2017