Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

AKTUALNIE PROWADZONE POSTĘPOWANIA W DZIEDZINIE SZTUK PLASTYCZNYCH W DYSCYPLINIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

 

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora..

mgr Grzegorz Wiatr
Data wszczęcia przewodu: 16 kwietnia 2019 r.
Promotor: dr hab. Piotr Niemcewicz
Temat rozprawy doktorskiej: Problematyka technologiczno-konserwatorska zabytków z wapienia bolechowickiego.

mgr Marcin Fausek
Data wszczęcia przewodu: 26 lutego 2019 r.
Promotor: prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
Temat rozprawy doktorskiej: Zagadnienia konserwacji i restauracji XIX-wiecznych mazerunków.

mgr Zofia Maniakowska-Jazownik
Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2018 r.
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
Temat rozprawy doktorskiej: Problematyka konserwatorska miniatur ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

mgr Ivona Jablonskaja
Data wszczęcia przewodu: 16 października 2018 r.
Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
Temat rozprawy doktorskiej: Problematyka konserwatorska pieczęci woskowych uwierzytelniających dokumenty pergaminowe ze zbioru Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

mgr Magdalena Kapka
Data wszczęcia przewodu: 13 czerwca 2017 r.
Promotor: dr hab. Robert Rogal, prof. UMK
Temat rozprawy doktorskiej: Malarstwo ścienne Jerzego Nowosielskiego – zagadnienia warsztatowe

Postępowania oparte na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora obowiązującą przed ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

mgr Marian Mikuła
1. Data wszczęcia przewodu: 19 listopada 2013 r.
2. Promotor: prof. Ireneusz Płuska
3. Temat rozprawy doktorskiej: Wybrane techniki i technologie metaloplastyczne w restauracji dzieł sztuki z metalu
4. Obrona pracy doktorskiej

mgr Katarzyna Polak
Data wszczęcia przewodu: 24 września 2013 r.
Promotor: dr. hab. Jadwiga Łukaszewicz, prof. UMK
Temat rozprawy doktorskiej: Problematyka konserwatorska szkliwionej ceramiki w kontekście elewacji Domu Towarowego RENOMA we Wrocławiu