Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

 

 

Plan zajęć dla I roku – semestr letni 2020/2021                                                           Konserwacja i restauracja rzeźby… – semestr letni 2020/2021

Konserwacja i restauracja papieru i skóry – semestr letni 2020/2021                      Konserwacja i restauracja malarstwa… – semestr letni 2020/2021

 

Kierunek prowadzony jest przez katedry:

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
więcej o katedrze
http://www.konserwacjamalarstwa.umk.pl/
https://www.facebook.com/KKRMiRP
https://www.youtube.com/channel/UCErfBdFMEXeWE6q2BnzyFTQ

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
więcej o katedrze
http://www.zkpis.umk.pl/

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
więcej o katedrze
https://kkrar.umk.pl/

Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych
więcej o katedrze

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
więcej o katedrze