Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rada Programowa kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

prof. dr hab. Dariusz Markowski

prof. dr hab. Justyna Olszewska- Świetlik

dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK

dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK

dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK

dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK

dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK

dr Joanna Arszyńska

dr Aleksandra Gralińska-Grubecka

Krzysztof Fidler (IZ)

mgr Krzysztof Owsiany – przedstawiciel absolwentów

Zuzanna Rutkowska – przedstawiciel studentów