Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

6-letni ramowy plan jednolitych studiów magisterskich na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Ramowy plan studiów dla roku I i II, III   KiR rok I, II, III

Ramowy plan studiów dla roku IV i V KiR rok IV, V

Ramowy plan studiów dla roku VI   KiR rok VI