Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

6-letni ramowy plan jednolitych studiów magisterskich na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Ramowy plan studiów dla roku I i II   KiR rok I i II

Ramowy plan studiów dla roku III i IV  KiR rok III i IV

Ramowy plan studiów dla roku V   KiR rok V

Ramowy plan studiów dla roku VI  KiR rok VI