Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

6-letni ramowy plan jednolitych studiów magisterskich na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Ramowy plan studiów dla roku I i II, III, IV   KiR I, II,III,IV

Ramowy plan studiów dla roku V i VI KiR rok V, VI