ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

2022

U RDz 01_ 22 regulaminu komisji opiniującej SzMiEW s1

U RDz 02_ 22 skład komisji opiniującej SzMiEW s1 

U RDz 03_ 22 plan SzMiEW s1 

U RDz 04_ 22 plan KiR sj 

U RDz 05_22 zatrudniene w KK-RAiRz

U RDz 06_ 22 nagrody JM Rektora

U RDz 07_22 zatrudnienie KZiM

U RDz 08_ 22 zatrudnienie KEWiBnSz 

U RDz 09_22 p.o. kierownika katedry 

U RDz 10_22 tytuł najlepszego absolwenta WSzP

U RDz 11_22 kierownik studiów 

ZDz 01_22 rada programowa Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna 

ZDz 02_ 22 powołanie interesariusza zewnętrznego 

ZDz 03_ 22 limity I rok 2022 2023

ZDz 04_ 22 rekrutacja grafika 2022 2023

ZDz 05_ 22 kształcenie na odległość

ZDz 06_ 22 plany inwestycyjne budowy windy

ZDz 07_22 regulamin ćwiczeń i objazdów

ZDz 08_ 22 interesariusze Centrum

ZDz 09_22 powołanie kierownika studiów doktoranckich

ZDz 10_22 rada programowa KiR

ZDz 11_22 wydziałowe kryteria oceny wniosków

ZDz 12_22 WK ds. tyt. najlepszego absolwenta i studenta 

ZDz 13_22 terminy przyjmowania prac do wyróżnień i nagród

ZDz 14_22 opiekunowie 1 roku 

ZDz 15_22 opiekunowie praktyk zawodowych

ZDz 16_22 WK ds JK

Z 17_22 Rada ds JK

ZDz 18_22 rady programowe