Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

2020

00-Spis ZDz z 2020 (109 KB)

ZDz 01_20 powołanie Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia (150 KB)

ZDz 02_20 powołanie Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia (113 KB)

ZDz 03_20 powołanie Pełnomocnika dziekana ds. promocji (157 KB)

ZDz 04_20 powołanie Wydziałowej Komisji ds. wyboru kandydatów do tytułów najlepszego absolwenta i studenta (169 KB)

ZDz 05_20 powołanie opiekunów 1 roku studiów (140 KB)

ZDz 06_20 powołanie na lata 20202024 pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie planów (172 KB)

ZDz 07_20 powołanie członków Rad Programowych kierunków (142 KB)

ZDz 08_20 likwidacja Zespołu ds.Programów i Efektów Kształcenia (143 KB)

ZDz 09_20 kandydaci z Wydziału Sztuk Pięknych do komisji Uniwersyteckich 2020-2024 (114 KB)

ZDz 10_20 powołanie komitetu redakcyjnego AUNC 2020-2024 (116 KB)

ZDz 11_20 powołanie składu osobowego Wydziałowej Komisji Wydawniczej (113 KB)

ZDz 12_20 zmiana składu planistów na Wydziale (112 KB)

ZDz 13_20 powołanie na lata 20202024 przewodniczących rad programowych kierunków (188 KB)

ZDz 14_20 powołanie dr hab. Tomasza de Rosset, prof. UMK na kierownika studiów podyplomowych (111 KB)

U RDz 01_20 Regulamin Rady ds Jakości Kształcenia (194 KB)

REGULAMIN Rady ds. JK (181 KB)

REGULAMIN Rad Program Kierunków (149 KB)

SKŁAD Rad Programowych (156 KB)

WKW-REGULAMIN (149 KB)

WKW-Zał.1-4 (296 KB)