Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

Koordynator: dr hab. Mirosław Wachowiak – prodziekan WSP

 1. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska
 2. dr Maciej Prarat
 3. mgr Piotr Czyż – przedstawiciel Samorządu Doktorantów WSP
 4. Szymon Jankowski – przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSP
 5. mgr Maria Bednarek – przedstawiciel administracji – oferta dydaktyczna WSP

Zespół ds. Programów i Efektów Kształcenia:

Koordynator: dr hab. Mirosław Wachowiak – prodziekan WSP

 1. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 2. dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK
 3. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 4. dr hab. Katarzyna  Adaszewska, prof. UMK
 5. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 6. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 7. dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 8. dr Maciej Prarat
 9. Szymon Jankowski – przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSP

 

Rada Interesariuszy Zewnętrznych ds. Programowych:

Marek Rubnikowicz
Emanuel Okoń
Sambor Gawiński
Małgorzata Dobrzyńska-Musiela
Krzysztof Fidler
Wacław Kuczma
Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz
Dariusz Delik
Zbigniew Derkowski
Mirosław Wangin
Andrzej Piątkowski
Marek Kaliński
Ks. Marek Rumiński