Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

Koordynator: dr Mirosław Wachowiak – prodziekan WSP

 1. dr Iwona Szpak-Pawłowska – z-ca dyrektora IA
 2. dr Aleksandra Gralińska-Grubecka – z-ca dyrektora IZiK
 3. dr hab. Agata Dworzak-Subocz – przedstawiciel dyscypliny sztuki piękne
 4. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK – przedstawiciel dyscypliny nauki o sztuce
 5. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK – przedstawiciel dyscypliny konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 6. mgr Mateusz Marszałkowski – przedstawiciel Samorządu Doktorantów WSP
 7. Artur Wojta – przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSP
 8. mgr Maria Bednarek – przedstawiciel administracji – oferta dydaktyczna WSP

Zespół ds. Programów i Efektów Kształcenia:

Koordynator: dr Mirosław Wachowiak – prodziekan WSP

 1. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 2. dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK
 3. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 4. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska
 5. dr hab. Marcin Jaworski
 6. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud
 7. dr Maciej Prarat
 8. przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSP

Rada Interesariuszy Zewnętrznych ds. Programowych:

Marek Rubnikowicz
Emanuel Okoń
Sambor Gawiński
Małgorzata Dobrzyńska-Musiela
Krzysztof Fidler
Wacław Kuczma
Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz
Dariusz Delik
Zbigniew Derkowski
Mirosław Wangin
Andrzej Piątkowski
Marek Kaliński
Ks. Marek Rumiński