Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na lata 2020–2024:

dr hab. Anna Kola, prof. UMK – przewodnicząca (Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia)

dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK

dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK

dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK

dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK

dr Jakub Wawrzak

dr Emilia Ziółkowska-Ganc

mgr Katarzyna Polak

mgr Maria Bednarek – przedstawiciel administracji Wydziału Sztuk Pięknych

Łukasz Guzowski – przedstawiciel studentów

Rada Interesariuszy Zewnętrznych ds. Programowych:

Marek Rubnikowicz
Emanuel Okoń
Sambor Gawiński
Małgorzata Dobrzyńska-Musiela
Krzysztof Fidler
Wacław Kuczma
Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz
Dariusz Delik
Zbigniew Derkowski
Mirosław Wangin
Andrzej Piątkowski
Marek Kaliński
Ks. Marek Rumiński

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia