Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Galeria Forum

GALERIA FORUM

Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych prezentuje twórczość znanych artystów, profesorów uczelni artystycznych, absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych oraz cenionych twórców spoza środowiska akademickiego. Odbywają się tu również wystawy związane z przeprowadzanymi na Wydziale Sztuk Pięknych przewodami naukowymi, wystawy studenckich dyplomów oraz inne wartościowe inicjatywy.

Galeria Forum stawia sobie za cel prezentację i promocję sztuki opartej na wartościach, kontynuując w ten sposób program Forum Malarstwa Polskiego, organizowanego w latach 2000-2012 przez założyciela Galerii Forum, prof. Kazimierza Rocheckiego i jego żonę Mirosławę. Wspólnym i zasadniczym kryterium doboru repertuaru galerii jest wysoki poziom artystyczny i warsztatowy prezentowanych prac.

Swoje dzieła prezentowali tu m.in.: Paweł Lewandowski-Palle, Leszek Misiak, Lech Wolski, Andrzej Guttfeld, Alfred Aszkiełowicz, Ryszard Krzywka, Piotr Błażejewski, Piotr Młodożeniec, Witold Michorzewski, Jerzy Puciata, Rafał Strent i inni.

Możliwość długotrwałego i wielokrotnego obcowania młodych adeptów sztuki z dziełami wytrawnych artystów stanowi wielką pomoc w procesie dydaktycznym i jest wciąż nowym i niewyczerpanym źródłem twórczych inspiracji.

Kierownikiem Galerii Forum i głównym kuratorem realizowanych tu wystaw jest dr. hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK. Galeria mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32

Strona WWW Galrerii:  www.galeria-forum.umk.pl