Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Historia Galerii Forum

Galeria Forum powstała w 2005 r. z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Rocheckiego, który opracował projekt adaptacyjny oraz pozyskał zewnętrzne środki na jej realizację i wyposażenie. Głównym sponsorem adaptacji przestrzeni galeryjnych była firma Talens Polska i jej ówczesny dyrektor generalny dr Adam Pałacki.

Nazwa Galeria Forum nawiązuje do ogólnopolskiego projektu artystycznego pod nazwą Forum Malarstwa Polskiego, realizowanego przez 12 lat z inicjatywy prof. Kazimierza Rocheckiego wspólnie z dr hab. Mirosławą Rochecką, prof. UMK we współpracy z Fundacją Malarstwa Polskiego, Firmą Talens Polska i dr. Adamem Pałackim. Była to jedna z ważniejszych inicjatyw promujących polskie malarstwo, w której uczestniczyło blisko 50 artystów w większości znanych pedagogów z niemal wszystkich uczelni artystycznych w Polsce oraz 14 cenionych teoretyków i krytyków sztuki. Zrealizowano sześć edycji spotkań Forum, 10 sesji naukowych, 85 wystaw w 35 galeriach na terenie całej Polski, wydano siedem publikacji – Zeszytów Forum o nakładzie blisko 10 tyś. egz.

W 2011 r. na kierownika Galerii Forum Rada Wydziału powołała dr hab. Mirosławę Rochecką, prof. UMK, która prowadziła galerię do 2019 r. Pod jej kierunkiem galeria bardzo zintensyfikowała swoją działalność realizując planowany z rocznym wyprzedzeniem program wystawienniczy. Prowadząc nieprzerwanie Galerię Forum przez 9 lat i będąc kuratorem wystaw, zaprezentowała społeczności wydziału i publiczności ponad 100 wystaw o różnorodnym charakterze, w tym 40 wystaw indywidualnych zaproszonych artystów.

W roku 2014 z inicjatywy dr hab. Mirosławy Rocheckiej Galeria Forum poszerzyła swój program o skorelowaną z nim systematyczną działalnością wystawienniczą w ramach zorganizowanej i animowanej przez Wydział Sztuk Pięknych Akademickiej Przestrzeni Sztuki, w której skład weszły przystosowane do celów ekspozycyjnych przestrzenie w pozawydziałowych budynkach uniwersyteckich – Humanisticum w Collegium Humanisticum, U Teologów na Wydziale Teologicznym i działająca już wcześniej okazjonalnie Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki. Przestrzeń działalności Galerii Forum poszerzyła także Antresola w Pracowni Witrażu. Działalność Akademickiej Przestrzeni Sztuki zainaugurowała w 2014 r. Międzynarodowa Wystawa Ars Principia dedykowana Janowi Pawłowi II w 15. rocznicę jego wizyty na UMK oraz z okazji kanonizacji. Wystawa ta była prezentowana jednocześnie w pięciu obiektach UMK.

W Akademickiej Przestrzeni Sztuki odbyło się jak dotąd ok. 50 programowych wystaw, a także wystawy studenckie i prezentacje dyplomów. Łącznie w ramach dotychczasowej piętnastoletniej działalności Galerii Forum i siedmiu lat APSz zaprezentowano ponad 150 wystaw programowych. Odbyły się także wykłady, prezentacje, spotkania i debaty artystyczne.