Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS NA LOGO PARAFII I KATEDRY W KWIDZYNIE

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: https://commons.wikimedia.org

Dziekan WSzP oraz Proboszcz Rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie ogłaszają konkurs skierowany do studentek i studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, którego celem jest wybór najlepszego projektu znaku/logotypu parafii i katedry w Kwidzynie.

Zaprojektowany znak powinien charakteryzować się wysokimi walorami artystycznymi, prostotą przekazu, komunikatywnością, zgodnością z zasadami sztuki graficznej, użytkowej. Logotyp powinien zawierać elementy odnoszące się do patrona Parafii tj. św. Jana Ewangelisty i wykorzystywać symbol apostoła jakim jest orzeł, a także opcjonalnie inne atrybuty indywidualne z ikonografii św. Jana Ewangelisty i element/elementy charakterystyczne/rozpoznawcze dla katedry kwidzyńskiej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie projektów w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. do godz. 23:59 na mail joanacie@umk.pl Pełnomocnika Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Konkurs ma charakter zamknięty, skierowany jest tylko do studentek i studentów  Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jeden autor może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty metodą wyboru najlepszej z nadesłanych prac przez powołaną Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 kwietnia 2023 r. na stronie wydziałowej oraz fp facebooka wydziałowego. Przewidziana jest główna i jedyna nagroda w wysokości 2000 zł brutto dla zwycięzcy ufundowana przez Rzymskokatolicką parafię pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie.

W załączniku znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

pozostałe wiadomości