Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS NA PROJEKTY NADRUKÓW NA ODZIEŻY MARKI DURABO

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło grafiki: https://durabo.eu

Informujemy, że został ogłoszony konkurs dedykowany studentkom i studentom Wydziału Sztuk Pięknych UMK na projekty nadruków przeznaczonych do umieszczenia na odzieży marki DURABO toruńskiej firmy Kreator.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, zawartymi w załączonym pliku PDF.

Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie co najmniej 3 (słownie: trzech) projektów graficznych będących interpretacją haseł: Urban/Nature/Tactical, przeznaczonych do umieszczenia na odzieży typu unisex. Jeden projekt odpowiada interpretacji jednego hasła. Każde hasło musi zostać zinterpretowane. Nadesłane projekty mogą, ale nie muszą stanowić spójną graficznie serię. Projekty mogą zawierać znaki typograficzne. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego wykonawcy projektu artystycznego nawiązującego do marki Durabo, po zapoznaniu się z udostępnionym katalogiem marki Durabo stanowiącym zbiór informacji o marce Durabo. Katalog do pobrania TU.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi Regulaminem dwoma załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59 na adres e-mail: durabo@durabo.com.pl, wpisując w tytuł maila "Konkurs artystyczny - DURABO". Jeden autor może zgłosić dowolną liczbę projektów. Projekty oraz załączniki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Osoba biorąca udział w konkursie musi być studentem/ką Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz zamieszkiwać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tj. w przypadku cudzoziemców przebywać w Polsce dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym; nie jest wymagane zameldowanie na terenie RP).

Nagrodą w Konkursie są:

  1. nagroda pieniężna o wartości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto – dla zdobywcy pierwszego miejsca;
  2. nagroda pieniężna o wartości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto – dla zdobywcy drugiego miejsca;
  3. w przypadku bardzo wysokiego poziomu Konkursu, Organizator dopuszcza możliwość wyróżnienia dodatkowych osób, które otrzymają nagrodę w postaci vouchera o wartości 459 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) do wykorzystania w sklepie Durabo.

Laureaci konkursu są  zobowiązani do nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do swojego Projektu na Organizatora. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną Komisję Konkursową, w skład której z głosem doradczym wchodzą pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Kryteria oceny prac: walory artystyczne i edukacyjne, tj. pomysł, komunikatywność, innowacyjność, wyrazistość, czytelność, estetyka, oryginalność, a także wywołanie pozytywnych skojarzeń.

Link do informacji o konkursie na stronie Organizatora: https://durabo.eu/konkursy/.

pozostałe wiadomości