Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ZDALNE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI NT. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zdjęcie ilustracyjne

Dziś, to jest 31 stycznia 2023 r. odbędą się zdalne spotkania studentów z Wydziałową Koordynator ds. Jakości Kształcenia - dr Emilią Ziółkowską-Ganc oraz Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich - dr Karoliną Zimną-Kawecką. Tematem spotkania jest omówienie wyników trzech ankiet studenckich za rok akademicki 2021/2022.

Zaprezentowane zostaną wyniki: badania satysfakcji studentek/-ów, oceny zajęć dydaktycznych oraz monitoringu losów absolwentek/-ów Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. (wtorek) za pośrednictwem MS Teams w dwóch turach:

- o godz. 9.00 dla kierunków: Historia sztuki, Ochrona dóbr kultury Krytyka artystyczna;

- o godz. 14.00 dla kierunków: Grafika, Malarstwo, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Sztuka mediów i edukacja wizualna, Architektura wnętrz.

Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec0108cd228d4033a4dd39de04166da5%40thread.tacv2/conversations?groupId=42eeab43-48bf-48f8-b7af-bf69bce22fe6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w turze dedykowanej danemu kierunkowi studiów, można skorzystać z drugiej opcji spotkania.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z raportami Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia dostępnymi na stronie https://art.umk.pl/raporty-oceny-jakosci-ksztalcenia/.

pozostałe wiadomości