Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PROF. LUBOW ŻWANKO W NAJNOWSZYM "GŁOSIE UCZELNI"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Prof. Lubow Żwanko, historyczka, która od wielu lat zajmuje się polską historią Charkowa, a obecnie w ramach programu naukowego Polonista z Narodowej Agencji Wymiany Nauki (NAWA) od stycznia 2022 r. przebywa w Toruniu i realizuje na naszym Wydziale projekt badawczy, udzieliła wywiadu pt. "Lepiej poznać sąsiadów", który został opublikowany w najnowszym Głosie Uczelni.

Opowiada w nim m.in. o swoich tematach badawczych, a także współpracy z Wydawnictwem Naukowym UMK w zakresie publikacji dwujęzycznych, polsko-ukraińskich książek dla dzieci. Zapraszamy do lektury! Udostępniamy w formie PDF ostatni numer Głos Uczelni X 2022.pdf.

Prof. dr hab. Lubow Żwanko – historyczka, poetka, tłumaczka; kierownik Centrum Muzealnego, profesor Katedry UNESCO i Ochrony Socjalnej w Państwowym Uniwersytecie Biotechnologicznym w Charkowie; stypendystka programu POLONISTA (NAWA) realizowanego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2022–2023). Autorka i redaktorka naukowa ponad 230 publikacji naukowych wydanych w różnych językach i państwach (m.in. Francji, Japonii, Niemczech, Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech), w tym m.in. książek: Wybitni Polacy i Charków: słownik biograficzny (1805–1918), Charków 2019; Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie: historia i współczesność, Charków 2020; Wybitni polscy weterynarze w Charkowie: postaci, osiągnięcia, odkrycia (XIX – początek XX stulecia) w 170. rocznicę powstania Szkoły Weterynaryjnej w Charkowie. Katalog do wystawy, Charków, 2021. Prof. Żwanko należy do czołowych ukraińskich badaczy historii społecznej I wojny światowej, szczególnie tzw. osób przemieszczonych – uchodźców i jeńców wojennych, społecznych aspektów ukraińskiej rewolucji 1917–1921, procesów migracyjnych XX i XXI wieku, Polonii Charkowa. Jest inicjatorką, koordynatorką i uczestniczką wielu międzynarodowych projektów badawczych, m.in. wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Charkowie. Uczestniczyła w ponad 100 międzynarodowych konferencjach i spotkaniach naukowych realizowanych w Ukrainie, Litwie (Wilno), Wielkiej Brytanii (Manchester), Niemczech (Lüneburg, Getynga), Polsce (Kraków, Przemyśl, Białystok, Gdynia, Toruń), Rosji (St. Petersburg, Moskwa, Kaliningrad, Briańsk), Włoszech (Wenecja) i Francji (Paryż). Ponadto jest autorką scenariuszy do filmów, m.in.: „Edward Ostrowski” (2021), „Ślady Polskiej Kultury w Charkowie. Sergiej Bortkiewicz” (2020), „Ślady Polskiej Kultury w Charkowie. Leopold Staff” (2019).

pozostałe wiadomości