Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DO 20.09 NABÓR ZGŁOSZEŃ DO NAGRÓD DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Regulaminem studiów UMK, studenci i absolwenci mogą ubiegać się o tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz o wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Zgłoszeń dokonują sami kandydaci do tytułu lub nauczyciele akademiccy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września danego roku, na drukach obowiązujących na Wydziale.

W tym roku akademickim zgłoszenia wypełnionych komputerowo dokumentów przesyłane są mailowo najpóźniej do dnia 20 września 2022 r. do godz. 9.00 do dziekanatu do p. Ewy Podgórskiej ewapodgorska@umk.pl lub p. Moniki Kowalewskiej mkowalewska@umk.pl.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym trybem i zasadami wnioskowania o nagrody. Opis procedury oraz komplet dokumentów do pobrania znajduje się TU

pozostałe wiadomości