Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NOWY KIERUNEK STUDIÓW II STOPNIA. SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA

Zdjęcie ilustracyjne

Przypominamy, że od roku akademickiego 2022/2023 oferta UMK powiększyła się o pięć nowych kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Dwa z nich to kierunki II stopnia na naszym Wydziale: Architektura wnętrz i Sztuka mediów i edukacja wizualna.

Sztuka mediów i edukacja wizualna to unikalny kierunek studiów łączący w sobie klasyczne studia plastyczne z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów (fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet) oraz edukacji wizualnej (percepcja sztuki, konteksty kultury wizualnej, standardy edukacji artystycznej).

Do wyboru są dwie specjalności: multimedia i fotografia, media rysunkowe.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich o charakterze artystycznym z zakresu sztuk plastycznych oraz absolwenci studiów I stopnia i/lub II stopnia z obszaru nauk o sztuce. Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia wymagane są zdolności plastyczne, m.in. predyspozycje rysunkowe, znajomość programów z pakietu Adobe, kompetencje w zakresie podstaw fotografii. Kandydat powinien także posiadać umiejętność myślenia twórczego oraz wykazywać się poprawnością w wykorzystywaniu metafory plastycznej.

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne opisane są TU.

https://youtu.be/KEKZhtIgmXk

pozostałe wiadomości