Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DO 20 IX ZGŁOSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW DO NAGRÓD

Zdjęcie ilustracyjne

       

Zgodnie z Regulaminem studiów UMK, studenci i absolwenci mogą ubiegać się o tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz o wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.

Zgłoszeń dokonują sami kandydaci lub nauczyciele akademiccy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września danego roku, na drukach obowiązujących na Wydziale.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym trybem i zasadami wnioskowania o te nagrody. Komplet dokumentów do pobrania znajduje się TU

 

pozostałe wiadomości