Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Grafika

UWAGA! Dla kierunku grafika nie jest prowadzona II uzupełniająca tura rekrutacji w naborze 2023/2024.

Rekrutacja na kierunek Grafika odbywa się w formie stacjonarnej i przebiega trzyetapowo:

– rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

– przegląd teczek z pracami plastycznymi (portfolio) oraz rozmowa z kandydatami (1 dzień);

– egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa (2 dni).

Całości dopełnia tradycyjnie konkurs świadectw maturalnych.

Egzaminy odbywają się w lipcu br. w budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 30/32, pierwsze piętro, sale nr 112, 115, 116 (Katedra Malarstwa). Kwalifikacja prac plastycznych wraz z rozmową odbywa się 10.07.2023 r. (poniedziałek), a egzamin praktyczny w dniach 11.07-12.07.2023 r. (wtorek-środa).

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

 

Przegląd teczek z pracami plastycznymi /portfolio/ oraz rozmowa z kandydatami

10.07.2023 r. – godzina 9.00, sala 116, ul. Sienkiewicza 30/32

Teczka powinna zawierać maximum 10 prac rysunkowych i 10 prac malarskich.

Rysunki: format preferowany 100×70; studia z natury postaci (min. 5) i martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem, lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), można również dodatkowo dołączyć szkice (maks. 5): dowolny format i technika.

Malarstwo: format prac min. 50×70, studia z natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne.

Do teczki dodatkowo można dołączyć prace reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w różnych technikach, projektowanie graficzne, fotografia, animacja, video itp., maksymalnie do 5 z każdej dyscypliny (przy materiałach multimedialnych należy mieć ze sobą urządzenie do prezentacji np. laptop).

Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Egzamin praktyczny (2-etapowy)

Rysunek – 8 godz. (11.07.2023 r., w godz. 9.00 -13.00, 14.00 – 18.00, ul. Sienkiewicza 30/32, pierwsze piętro, sale nr 112, 115, 116).

 Rysowanie ubranej postaci wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel). Format prac 100×70 cm, należy wykonać min. 1 pracę rysunkową oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe i papier. Uczelnia zapewnia zwykłe brystole 100×70 cm.

Malarstwo – 8 godz. (12.07.2023 r., w godz. 9.00 -13.00, 14.00 – 18.00, ul. Sienkiewicza 30/32, pierwsze piętro, sale nr 112, 115, 116).

Malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela). Format prac min. 50×70 cm, należy wykonać przynajmniej 1 pracę malarską. Kandydaci przynoszą własne podobrazia i farby.

 

Konkurs świadectw maturalnych

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa. W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

——————–

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.