Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Grafika

Rekrutacja na kierunek Grafika odbywa się w sposób zdalny.

W pierwszej turze naboru kandydaci przesyłają poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) portfolio prac i krótką autoprezentację kandydata, dodatkowo pod uwagę brany jest konkurs świadectw. Ostateczny termin dostarczenia portfolio oraz autoprezentacji to 5.07.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59.

Ocena portfolio i autoprezentacji odbywa się w dniach 7.07-8.07.2022 r. (czwartek-piątek).

1. PORTFOLIO
Portfolio powinno zawierać maximum 10 prac rysunkowych i do 5 szkiców, oraz 10 prac malarskich.
a) Rysunki: format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci (min. 5), lub martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice (maks. 5); dowolny format i technika;
b) Malarstwo: format prac min. 50×70 cm, studia martwej natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne;
c) Do portfolio dodatkowo można dołączyć prace reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w różnych technikach, projektowanie graficzne, fotografia, animacja, video ITP., maksymalnie do 5 z każdej dyscypliny.
Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych według schematu: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, video itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.). Całość portfolio nie może przekroczyć objętości 30 MB. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

2. AUTOPREZENTACJA
Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami o nazwie: „Nazwisko_Imię_autoprezentacja”) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Nazwa ukończonej szkoły;
2. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?;
3. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?;
4. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?;
5. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.).

3. KONKURS ŚWIADECTW
W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

——————–

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 nie jest prowadzony II nabór na kierunek Grafika.

——————-

Kandydatów niebędących obywatelami Polski obowiązują te same zasady rekrutacji, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze.