Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Ramowe plany studiów na kierunku Historia sztuki

3-letni ramowy plan studiów dla studiów I stopnia – licencjackich licencjat 2019/2020

2-letni ramowy plan studiów dla studiów II stopnia – magisterskich magisterskie 2019/2020