Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Nadanie stopnia doktora – procedury, akty prawne

Tryb przeprowadzania czynności (dla przewodów wszczętych do dnia 30.04.2019 r.)

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30.04.2019 r.

 

Postępowanie o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym (od 1.10.2019 r.)

Przewody doktorskie od 1.10.2019 – tryb eksternistyczny- procedura

Wniosek o wyznaczenie promotora 

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora

 

Akty prawne

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym 

prawo o szkolnictwie – przepisy wprowadzające 

Uchwała Senatu nr 89 postępowanie o nadanie stopnia doktora

Uchwała Senatu nr 162 zmieniająca uchwałę senatu nr 89 postępowanie o nadanie stopnia doktora