ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

2023

UCHWAŁA Nr 1_DSPiKDS_17_01_2023 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

UCHWAŁA Nr 2_DSPiKDS_17_01_2023 w sprawie przeprowadzenia Panu mgr. Damianowi Lizunowi weryfikacji osiągnięć efektów

UCHWAŁA Nr 3_DSPiKDS_17_01_2023 w sprawie zmiany składu Kapituły Nagrody im. Tymona Niesiołowskiego

UCHWAŁA Nr 4_DSPiKDS_14_02_2023 w sprawie zatrudnienia mgra Pawła Gojowego 

UCHWAŁA Nr 5_DSPiKDS_14_02_2023 w sprawie wyznaczenia promotora Pana dr.hab. Zdzisława Mackiewicz, prof. UMK 

UCHWAŁA Nr 6_DSPiKDS_14_02_2023 w sprawie wyznaczenia drugiego promotora Panią dr.hab. Joannę Stefańską 

UCHWAŁA Nr 7_DSPiKDS_14_02_2023 w sprawie w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji na poziomie 8 PRK

UCHWAŁA Nr 8_DSPiKDS_14_02_2023 w sprawie przeprowadzenia mgr. K. Ślachciakowi weryfikacji osiągnięć na poziomie 8 PRK 

UCHWAŁA Nr 9_DSPiKDS_14_03_2023 w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania składów komisji 

UCHWAŁA Nr 10_DSPiKDS_14_03_2023 w sprawie zatrudnienia dra Jakuba Jaszewskiego 

UCHWAŁA Nr 11_DSPiKDS_14_03_2023 w sprawie potwierdzenia osiągnięć promotorów 

UCHWAŁA Nr 12_DSPiKDS_04_04_2023 w sprawie zatrudnienia mgra Krystiana Laszewicza

UCHWAŁA Nr 13_DSPiKDS_04_04_2023 w sprawie zmian programu studiów Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna s1

UCHWAŁA Nr 14_DSPiKDS_04_04_2023 w sprawie zmian programu studiów Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna s2

UCHWAŁA Nr 15_DSPiKDS_09_05_2023 w sprawie wyznaczenia na promotora dr hab. Aleksandrę Sojak-Borodo

UCHWAŁA Nr 16_DSPiKDS_09_05_2023 w sprawie zatwierdzenia zmieniającego składu RP dla kierunku SzMiEW

UCHWAŁA Nr 17_DSPiKDS_09_05_2023 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się mgr D. Lizunowi

UCHWAŁA Nr 18_DSPiKDS_09_05_2023 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Łyszkowskiej

UCHWAŁA Nr 19_DSPiKDS_09_05_2023 w sprawie zatrudnienia dra Marcina Podskarbiego

UCHWAŁA Nr 20_DSPiKDS_09_05_2023 w sprawie zatrudnienia mgra Piotra Maćko

UCHWAŁA Nr 21_DSPiKDS_09_05_2023 w sprawie zatrudnienia mgr Zuzanny Jarmulskiej-Król

UCHWAŁA Nr 22_DSPiKDS_09_05_2023 w sprawie zatwierdzenia składu komisji

UCHWAŁA Nr 23_DSPiKDS_23_05_2023 w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków o nagrody rektora

UCHWAŁA Nr 24_DSPiKDS_23_05_2023 w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków o nagrody rektora (zespół)

UCHWAŁA Nr 25_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie przesunięcia zajęć w roku akademickim 2023_2024

UCHWAŁA Nr 26_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia dr Kołakowska

UCHWAŁA Nr 27_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej 

UCHWAŁA Nr 28_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia dr Lizun

UCHWAŁA Nr 29_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej

UCHWAŁA Nr 30_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia dr Truchel

UCHWAŁA Nr 31_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej

UCHWAŁA Nr 32_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie zatrudnienia mgr Agaty Ogińskiej

UCHWAŁA Nr 33_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie zatrudnienia mgr Darii Piaseckiej

UCHWAŁA Nr 34_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie zatrudnienia mgr Patrycji Mindykowskiej

UCHWAŁA Nr 35_DSPiKDS_06_06_2023 w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Jędrzaka

UCHWAŁA Nr 36_DSPiKDS_04_07_2023 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia dr. Wiatr

UCHWAŁA Nr 37_DSPiKDS_04_07_2023 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej

UCHWAŁA Nr 38_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się mgr M. Korbankowi

UCHWAŁA Nr 39_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie przesunięcia przedmiotu Emisja Głosu

UCHWAŁA Nr 40_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie przesunięcia przedmiotu Propedeutyka konserwacji dzieł sztuki

UCHWAŁA Nr 41_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie przesunięcia przedmiotu Współczesne metody badań instrumentalnych

UCHWAŁA Nr 42_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie przesunięcia przedmiotu Ochrona własności intelektualnej

UCHWAŁA Nr 43_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie przesunięcia przedmiotu Projektowanie wnętrz w architekturze historycznej

UCHWAŁA Nr 44_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie zatrudnienia dr Ivony Jablonskaja

UCHWAŁA Nr 45_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie zatrudnienia mgr Arletty Piaseckiej 

UCHWAŁA Nr 46_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie udziału magistrów w wykładach oraz utrzymanie jednego wykładu konserwatorium 

UCHWAŁA Nr 47_DSPiKDS_19_09_2023 w sprawie przesunięcia przedmiotu Pracownia budowy chemicznej i czynników niszczących

UCHWAŁA Nr 48_DSPiKDS_17_10_2023 w sprawie przesunięcia przedmiotu Podstawy dydaktyki

UCHWAŁA NR 49_DSPiKDS_17_10_2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewelinie Kołakowskiej

UCHWAŁA NR 50_DSPiKDS_21_11_2023 w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody im. doc. Leonarda Torwirta

UCHWAŁA NR 51_DSPiKDS_21_11_2023 w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody im. Tymona Niesiołowskiego

UCHWAŁA NR 52_DSPiKDS_21_11_2023 w sprawie zmiany składu Rady Programowej kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

UCHWAŁA NR 53_DSPiKDS_21_11_2023 ws. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr P. Zaporowicza

UCHWAŁA NR 54_DSPiKDS_21_11_2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Truchel