ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wystawy końcoworoczne

Wystawa końcoworoczna to podsumowanie wielomiesięcznej pracy twórczej studentów w danym roku akademickim. Co roku przedstawiane są przykłady realizacji tematów zadanych studentom w związku z procesem dydaktycznym na poszczególnych kierunkach. Prezentacja dokonań studentów jest również okazją do poznania poziomu umiejętności i sposobów myślenia młodych artystów.

Wystawa końcoworoczna 2020/2021

Wystawa końcoworoczna 2020/2021

Wystawa końcoworoczna 2020/2021