Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Wacław Górski (+2022)

12 kwietnia 2022 roku zmarł mgr Wacław Górski (1935-2022).

Wacław Górski w latach 1972-2000 był kierownikiem oraz starszym wykładowcą pracowni fotografii dokumentalnej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, a w latach 1994-2000 zastępcą dyrektora ds. studenckich.

Wacław Górski urodził się 22 października 1935 r. w Poznaniu. Jego ojciec Karol Górski (1903-1988) był wybitnym historykiem i profesorem Wydziału Historii UMK w Toruniu. Wacław Górski ukończył gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1952) i historię na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu (1956). W latach 1956-1961 pracował w Pracowni Fotografii Dokumentalnej Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Należał do studenckiej toruńskiej grupy fotograficznej „OKO” założonej w 1961 r. W latach 1961-1972 był kierownikiem Pracowni Fotograficznej w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Warszawie. W latach 1974-2000 opiekował się Kołem Naukowym Fotografii Dokumentalnej IZK UMK w Toruniu.

Zajmował się fotografią dokumentalną, ilustrowaniem albumów fotograficznych i prac naukowo-badawczych. Pozostawił ogromną fototekę swoich prac liczącą ok. 6000 zdjęć zabytków, którą przekazał do archiwum Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Był współautorem (razem z Andrzejem R. Skowrońskim) dokumentacji fotograficznej miasta Torunia i Zamku Krzyżackiego w Malborku wykorzystanej przy wpisaniu ich na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1997 roku.

Był człowiekiem niezwykle sympatycznym, skromnym, radosnym i w pełni oddanym swojej pasji – fotografii dokumentalnej oraz prawdziwym „Gentelmanem fotografii”, zawsze niekwestionowanym autorytetem i wysokiej klasy specjalistą w swej dziedzinie. Bardzo lubiany przez studentów i absolwentów, z którymi miał nie tylko zawodowy, ale też przyjacielski kontakt utrzymywany aż do ostatnich swych dni.

W dorobku Wacława Górskiego znajdują się wystawy:

1966 r. – Grupa „OKO”, wraz z R. Kuziemskim i J. Robakowskim, Toruń KMPiK

1969 r. – Cerkiewki i chaty, wraz z J. Szandomiskim i W. Szulcem, Rzeszów

1970 r. – Zbliżenia, wystawa indywidualna, siedziba Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa

1975 r. – Kanał Augustowski, wraz z J. Szandomiskim, Białystok BWA, Warszawa Muzeum Techniki

1976 r. – Tkaniny i Koronki z klasztoru Wizytek w Warszawie, wraz z B. Olechnickim, siedziba Stowarzyszenia Historyków Sztuki  Warszawa

1978 r. – Zabytki sztuki złotniczej i tkaniny ze skarbca Kolegiaty Zamojskiej, wraz B. Olechnickim,  siedziba Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa

1978 r. – Toruń miasto nieznane, wraz z kołem naukowym  IZK  UMK, BWA w Toruniu

1990 r. – Rzeźba Gotycka w Toruniu, wystawa indywidualna, Mała galeria fotografiki   ZPAF.  Toruń  ul. Podmurna 6

Albumy i publikacje:

1973 r. – K. Górski, Dzieje Malborka, wyd. Morskie

1974 r. – M.E. Gąsiorowscy, Toruń, wyd. Arkady

1974 r. – M. Karpowicz –Baltazar Fontana, Wydawnictwo Naukowe, Semper Szwajcaria

1977 r. – W. Górski, Fotograficzna dokumentacja obiektów sztuki złotniczej, „Ochrona Zabytków” 1977 nr 30/3-4 (s. 129-133)

1977 r. –  K. Górski, Zakon Krzyżacki, wyd. Ossolineum

1983 r. –  M. Karpowicz, Artisti Ticinesi In Polonia Nel’500, wyd. Lugano

1987 r. –  M. Karpowicz, Artisti Ticinesi In Polonia Nel’600, wyd. Lugano

1987 r. –  K. Naliwajek, Złotnictwo gotyckie na Pomorzu, wyd. Ossolineum

1998 r. –  M. Karpowicz, Barok w Polsce,  wyd. Arkady

1990 r. –  J. Łoziński, Skarby sztuki polskiej, wyd. Arkady

1990 r. –  M. Karpowicz, Baltazar Fontana, wyd. Arkady

1992 r. –  J. Łoziński, Pomniki Sztuki w Polsce  tom 2 Pomorze, wyd. Arkady

2000 r. –  W. Batura, Kanał Augustowski, wraz z A. Skowrońskim, wyd. K. Młotkowski

2008 r. –  K. Górski, Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach, wyd. PWN

2012 r. –  M. Woźniak, Złotnictwo Sakralne Prus Królewskich, Wyd. Naukowe UMK.