Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Maria Pokorska (+2022)

Profesor Maria Pokorska (ur. 1931) ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1955 roku. Dyplom zdobyła w zakresie grafiki. Po studiach została zatrudniona w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Pracowni Wklęsłodruku. Zajmowała się grafiką warsztatową rysunkiem i malarstwem. W 1992 r. przeszła na emeryturę.

Była członkinią ZPAP okręgu toruńskiego i „Grupy Toruńskiej”, pomysłodawczynią (wspólnie z prof. Mirosławem Piotrowskim) Triennale Grafiki „Kolor w Grafice” – przeglądu polskiej grafiki współczesnej operującej kolorem. Organizatorką tego triennale w latach 1982–1991 było toruńskie BWA (we współpracy z lokalnym oddziałem ZPAP), a kolejne edycje Triennale są obecnie realizowane przez Galerię Sztuki Wozownia w Toruniu.

Twórczość Marii Pokorskiej w zakresie grafiki, malarstwa i rysunku związana była tematycznie przede wszystkim z człowiekiem i przyrodą. Jej prace znajdują się w zbiorach wielu instytucji (muzeów i galerii), oraz prywatnych krajowych i zagranicznych.

Zorganizowała 25 wystaw indywidualnych, m.in.: Toruń, Olsztyn, Warszawa, Słupsk, Łódź, Koszalin, Gniezno, Sosnowiec, Częstochowa, Płock, Legnica, Kielce, Włocławek, Grudziądz. Brała udział w ok. 40 ogólnopolskich wystawach grafiki artystycznej i w około 50 wystawach za granicą w ramach prezentacji Sztuki Polskiej, m. in.: Węgry, Francja 4 x, Kuba, Meksyk, Wenezuela, Dania, Italia, Urugwaj, Nigeria, NRD 3 x, Czechosłowacja, Szwecja 3 x, Finlandia, Austria, RFN 3 x, Jugosławia, Rosja 3 x.

Często nagradzana i wyróżniana, m. in.: wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę o Tematyce Religijnej – PAX (1972), nagroda fundowana i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Człowiek” (1975), III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Malarstwo i Grafikę w 600-lecie Obrazu Czarnej Madonny (1982), wyróżnienie i dyplom honorowy na Ogólnopolskiej Wystawie pod hasłem „Erotyk” (1985).

W 2015 r. Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK w ramach obchodów Roku WSzP UMK w Toruniu, zorganizowała wystawę indywidualną profesor Marii Pokorskiej pt.: “Grafika – Maria Pokorska”. Ideą wystawy było prześledzenie rozwoju twórczej osobowości i warsztatu artystki. Został na niej zaprezentowany przekrój twórczości prof. Marii Pokorskiej: począwszy od prac młodzieńczych z okresu studiów na Wydziale Sztuk Pięknych, przez okres dojrzały, na pracach najpóźniejszych skończywszy.

Więcej informacji w Galerii Forum WSzP UMK: http://www.galeria-forum.umk.pl/maria-pokorska/