Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Józef Szczypka (+2020)

20 maja 2020 roku zmarł w Łomiankach pod Warszawą rzeźbiarz profesor Józef Szczypka (1934-2020), długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wspominamy go jako świetnego pedagoga z pasją, kolegę i przyjaciela.

Profesor ukończył Państwowe Technikum Sztuk Plastycznych w Zakopanem w latach 1949–1954. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni profesor Ludwiki Nitschowej i profesora Franciszka Strynkiewicza. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1960 r. W twórczości skoncentrowany był na rzeźbie plenerowej, małej formie rzeźbiarskiej, medalierstwie oraz konserwacji i rekonstrukcji elementów architektonicznych. W latach 1978 – 1985 kierował monumentalną pracą konserwatorsko – rekonstrukcyjną przy renesansowym lektorium w Katedrze św. Marii na Kapitolu w Niemczech w Kolonii. Pracę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Pracowni Rzeźby i Kopii rozpoczął w roku 1988. Jego wiedza i wielkie kompetencje zawodowe oraz chęć dzielenia się Swoim doświadczeniem  wzbudziły uznanie wśród współpracowników i zbudowały autorytet w środowisku akademickim. Wychował kilka pokoleń rzeźbiarzy, od niego uczyli się szacunku dla warsztatu i odwagi w podejmowaniu twórczych decyzji. Zarażał entuzjazmem i wielką miłością do rzeźby. Pracował ze studentami kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz kierunku rzeźby. Był promotorem  dyplomów artystycznych na kierunku rzeźba, a Jego absolwenci kontynuują Jego pasję do sztuki, a niektórzy także do dydaktyki. Brał udział w wielu wystawach, konkursach i sympozjonach w kraju i zagranicą uzyskując nagrody i wyróżnienia. Prace Profesora eksponowane są w kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Żegnaj Profesorze …