Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Danuta Żankowska (+2020)

W dniu 23 maja 2020 roku zmarła Danuta Żankowska, absolwentka i pracownik Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; konserwator dzieł sztuki.

Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach odbyła na naszej Uczelni studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (1975-1980) uzyskując tytuł zawodowy magistra (dyplom nr 1014). W latach 1980-1992, pracując na etacie pracownika naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej (dzisiaj: Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej) zajmowała się m.in. nauczaniem podstaw warsztatu konserwatora zabytków, również w ramach letnich praktyk w terenie.

Wiele zabytków dzięki Niej zaczęło żyć na nowo, odzyskało swoją dawną świetność. Lista osiągnięć Danuty Żankowskiej jest długa, ale należy wspomnieć chociaż Jej ostatnie prace: konserwację Sali Gotyckiej ratusza w Świebodzinie (2012 r.), czy ołtarza Trójcy Świętej w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie (2014 r) oraz Ołtarza Głównego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku (2019 r.).

Prace konserwatorskie przy zabytkach realizowała wspólnie z Mężem, Ryszardem Żankowskim, konserwatorem dzieł sztuki, również absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Do sukcesów zawodowych  śp. Danuty Żankowskiej należy zaliczyć  pierwszą nagrodą w konkursie „Dzieło Roku” organizowanym przez środowisko toruńskiego okręgu ZPAP, czy też „Odznakę za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną uroczyście przez środowisko toruńskich historyków sztuki w dzień ich patrona św. Bernwarda. Cechowała Ją wyjątkowa sumienność i bezkompromisowość w priorytetowym traktowaniu dobra zabytku, a także kultura osobista i talenty organizacyjne. Potrafiła współpracować z innymi ludźmi. Otaczał Ją powszechny szacunek i sympatia.