Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Alina Tomaszewska-Szewczyk (+2021)

6 grudnia 2021 roku odeszła nagle dr hab. Alina Tomaszewska-Szewczyk.

Na Wydziale Sztuk Pięknych UMK przepracowała 26 lat. Była absolwentką kierunku konserwacja i restauracja zabytków, specjalności konserwacja rzeźby i detalu architektonicznego. Od początku swojej pracy zawodowej związana była z konserwacją zabytków metalowych pracując pod kierunkiem dr. hab. Janusza Krausego.

W roku 2006 obroniła pracę doktorską poświęconą zagadnieniom konserwacji brązowych płyt nagrobnych. W kolejnych latach jej zainteresowania objęły również rzemiosło artystyczne, w tym przedmioty zdobione emalią. Rezultatem badań i konserwacji takich obiektów pochodzących z wielu cennych kolekcji była habilitacja uzyskana w bieżącym roku.

Dorobek konserwatorski i naukowy dr hab. Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk jest ogromny. Pozostawiła kilkadziesiąt artykułów naukowych i zrealizowała kilkaset prac konserwatorskich.

Ogromne doświadczenie, zaangażowanie, otwartość na współpracę doceniło wiele osób, w tym szczególnie środowisko muzealników i konserwatorów w całej Polsce, z którym od wielu lat utrzymywała zawodowe kontakty. Alina była niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie konserwacji zabytków z metalu, począwszy od zabytków archeologicznych po wyjątkowo cenne okazy rzemiosła artystycznego.

Społeczność akademicka naszego Wydziału żegna niestrudzonego, pełnego poświęceń i wyrzeczeń pracownika, który całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.