Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Alicja Strzelczyk-Brąszkiewicz (+2020)

24 lipca 2020 r. zmarła prof. dr hab. Alicja Barbara Strzelczyk-Brąszkiewicz, emerytowany pracownik UMK.

Profesor Strzelczyk-Brąszkiewicz urodziła się 8 kwietnia 1932 r. w Łodzi. W 1950 roku podjęła studia na Wydziale Biologii UMK, gdzie poznała swojego męża, późniejszego profesora – Edmunda Strzelczyka. Oboje byli uczniami takich profesorów jak: Jerzy Passendorfer, Jan Prüffer, Jan Zabłocki, Henryk Szarski, Jan Walas. Studia magisterskie z mikrobiologii ukończyli na UMCS w Lublinie, które prowadził wówczas prof. W. Kunicki-Goldfinger. W 1956 r. oboje z mężem zostali zatrudnieni w Zakładzie kierowanym przez prof. Ziemięcką. Prowadzili badania nad mikroorganizmami ważnymi dla żyzności gleby, nad przemianami pierwiastków w glebie, nad wpływem pestycydów na drobnoustroje glebowe i wieloma innymi problemami związanymi z działalnością drobnoustrojów.

W 1965 roku Alicja Strzelczyk-Brąszkiewicz rozpoczęła pracę na UMK w Toruniu jako mikrobiolog na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki. W lutym 1972 roku, po uzyskaniu habilitacji, została powołana na Kierownika Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry.  Rezultatami prac przeprowadzanych wraz z zespołem współpracowników były liczne prace naukowe związane z przyczynami niszczenia zabytków, wyznaczaniem mechanizmów niszczenia papierów, pergaminów,  malowideł sztalugowych, malowideł ściennych i zbiorów bibliotecznych, a także serie wydanych publikacji.

Profesor Strzelczyk-Brąszkiewicz jest autorką ok. 130 artykułów w naukowych czasopismach oraz 5 wydawnictw książkowych. Była promotorem 8 prac doktorskich i 100 prac magisterskich. Jej działalność sięgała poza granice Polski. Wygłaszała wykłady, prowadziła seminaria i pracowała jako konsultant w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Węgrzech. Odbyła dłuższe staże zawodowe we Włoszech, w Bułgarii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Ukrainie, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz  Indiach. Pani Profesor przeszła na emeryturę w 2007 r. po 52 latach pracy jako nauczyciel akademicki.