Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Galeria 9,39

GALERIA 9,39

Nazwa: Galeria 9,39  939 centymetrów – długość ściany ekspozycyjnej.

Adres: Zakład Rysunku Instytut Artystyczny Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 50/56, 87-100 Toruń, tel. 56-611-48-10.

Prowadzenie: Opiekę merytoryczną i techniczno-realizacyjną sprawują pracownicy Zakładu Rysunku

Program: Celem Galerii 9,38 jest stała prezentacja bardzo szeroko rozumianych dokonań rysunkowych studentów i pracowników Wydziału Sztuk Pięknych oraz twórców zaproszonych z zewnątrz. Przewiduje się pokazy twórczości aktualnej i retrospektywy, prezentacje indywidualne i zbiorowe, hasłowo-tematyczne, problemowe w postaci dzieł oryginalnych lub dokumentacji, a także spotkania, dyskusje i wykłady. 9,39 sprzyja, patronuje, inicjuje różnorodne przedsięwzięcia artystyczne realizowane głównie poza siedzibą galerii.

Informacja: Galeria 9,39  1999 – 2004