Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zespół ds. promocji Wydziału Sztuk Pięknych

Promocją na naszym Wydziale kieruje:

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej:
dr Franciszek Skibiński
e-mail: franek_skibinski@umk.pl

tel. 56 6113851
godz. przyjęć:
poniedziałek, godz. 11.00 – 13.00, p. 126

dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

e-mail: szpak81@umk.pl

tel. 56 611 38 84

Koordynator stron www Wydziału:

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK

e-mail: wszpstrona@umk.pl

Wymagania dotyczące przesyłanych materiałów na stronę WWW

Koordynatorzy podstron:

Instytut  Artystyczny: dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK, dr Maciej Wierzbicki, e-mail: iastrona@umk.pl

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa: dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK, dr Anna Zaręba, e-mail:izkstrona@umk.pl

Koordynator ds. kontaktów ze szkołami:

dr Stanisław Kośmiński- stakos@umk.pl