Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zespół ds. promocji Wydziału Sztuk Pięknych

Promocją na naszym Wydziale kieruje:

Prodziekan ds. Ogólnych:
dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK
e-mail: alamaj@umk.pl
tel. 56 6113851
godz. przyjęć:
poniedziałek, godz. 11.00 – 13.00, p. 126

Koordynator stron Wydziału:

dr hab. Piotr Birecki

e-mail: wszpstrona@umk.pl

Wymagania dotyczące przesyłanych materiałów na stronę WWW

Koordynatorzy podstron:

Instytut  Artystyczny: dr hab. Tomasz Barczyk, dr Maciej Wierzbicki, e-mail: iastrona@umk.pl

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa: dr Sławomir Kamiński, dr Anna Zareba, e-mail:izkstrona@umk.pl

Koordynator ds. kontaktów ze szkołami:

dr Iwona Szpak Pawłowska: e-mail: szpak81@umk.