Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Zespół ds. promocji Wydziału Sztuk Pięknych

Promocją na naszym Wydziale kieruje:

mgr Joanna Cieślikowska

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

e-mail: joanacie@umk.pl

Uwaga! Wszelkie materiały do umieszczenia na stronie Wydziału należy przesłać do Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji na adres e-mail: joanacie@umk.pl

 

Wymagania dotyczące przesyłanych materiałów na stronę WWW

 

Koordynator stron www Wydziału:

mgr Jakub Sobczak, e-mail: jakub.sobczak@umk.pl

Koordynator ds. kontaktów ze szkołami:

dr Stanisław Kośmiński- stakos@umk.pl