Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Pierwszy kontakt

W sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki, ważnych wydarzeń, konferencji, sukcesów pracowników i studentów informacji udzielają:

DZIEKAN

PRODZIEKANI:

Przy opracowaniu materiałów promocyjnych, prosimy o przestrzeganie zasad systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (https://www.umk.pl/siw/)