Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Dla szkół

Wydział Sztuk Pięknych prowadzi stałą działalność edukacyjną i popularyzatorską na rzecz mieszkańców Torunia i regionu kujawsko- pomorskiego. Organizuje  warsztaty artystyczne,  wykłady popularnonaukowe i spotkania z twórcami. Tradycją jest współpraca ze szkołami miasta i regionu.  Młodzież zapraszana jest przez cały rok do wydziałowych sal wykładowych, pracowni badawczych i artystycznych.

Koordynator ds. kontaktów ze szkołami:

dr Stanisław Kośmiński, e-mail: stakos@umk.pl

 

Drzwi Otwarte

Cyklicznie na początku roku organizowane są Drzwi Otwarte Wydziału Sztuk Pięknych.