Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Erasmus +

Uwaga! Erasmus + rekrutacja

Uprzejmie informujemy, ze do 15 marca trwa rekrutacja na wyjazdy na
studia w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020

Kryteria Oceny

Nabór