ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Dokumenty do druku dotyczące procedury nadania tytułu zawodowego w formie zdalnej

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego w trybie zdalnym dla kierunków Malarstwo, Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego w trybie zdalnym dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego w trybie zdalnym dla kierunków Ochrona dóbr kultury, Architektura wnętrz, Krytyka artystyczna, Historia sztuki 

ZR.94.2020 – zał. 2- zasady przygotowania pliku

ZR.94.2020 – zał. 3- potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na j. angielski

ZR.94.2020 – zał. 4-strona tytułowa pracy dyplomowej

ZR.209.2020 – zał. 5- szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej