Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja do szkół doktorskich

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

W lipcu i sierpniu będzie trwać rejestracja kandydatów do szkół doktorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020.

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, szkoły doktorskie zastąpiły dotychczasowe studia doktoranckie (kształcenie trzeciego stopnia). Na UMK utworzono pięć szkół doktorskich, w których rekrutacja odbywa się w wyznaczonych terminach:

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej powinny zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, terminów i kryteriów do poszczególnych szkół można znaleźć w zakładce „doktoranci”.

pozostałe wiadomości