Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Centrum Badań i Konserwacji coraz bliżej

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

- Marzenia się spełniają, nawet jeśli trzeba na nie czasem poczekać – mówił rektor UMK prof. Andrzej Tretyn podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK.

Centrum było ostatnim nie zrealizowanym elementem przygotowanego kilka lat temu programu inwestycyjnego UMK, w ramach którego powstało m.in. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i Uniwersyteckie Centrum Sportowe. Jego budowa możliwa była dzięki dofinansowaniu z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - programu "Monumentum Sonus Visio: Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków", który toruński Uniwersytet realizuje wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

9 maja wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum, które stanie przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, na zapleczu głównego budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Dokument podpisali: rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK prof. Elżbieta Basiul oraz dyrektor Toruńskiego Oddziału firmy Erbud Piotr Augustyniak. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicielki Komisji Europejskiej Marii Galewskiej.

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego będzie prowadziło badania naukowe oraz prace konserwatorskie, także na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Znajdą się w nim interdyscyplinarne laboratoria badawcze działające w zakresie konserwacji, ale wykorzystujące także wiedzę i techniki, a przede wszystkim specjalistów z takich dziedzin jak chemia, fizyka, biologia a nawet geologia. Projekt przewiduje zakup 115 nowoczesnych urządzeń, m.in. mikroskopu polaryzacyjnego, spektrometru XRF, mikroskopu metalograficznego, starzeniowej komory klimatycznej, spektrometru do badań w podczerwieni, mikro-dyfraktometru rentgenowskiego, przenośnego cyfrowego systemu RTG, kolorymetru, zestaw do mikrofedometrii oraz skanerów 3D.

Wartość inwestycji, budynku wraz z wyposażeniem, wynosi 36,8 mln zł, z czego 30,3 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. Całość projektu Monumentum Sonus Visio kosztować będzie ponad 50 mln zł, w tym 38 mln zł z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

Wykonawcą prac budowlanych jest firma Erbud. Budowa ma zakończyć się w 2021 r., a Centrum rozpocznie działalność wiosną 2022 r.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019) Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Sztuk Pięknych (9.05.2019)