Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODY REKTORA DLA KADRY NAUKOWEJ

Zdjęcie ilustracyjne
Na zdjęciu wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia organizacyjne odbiera prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz fot. Andrzej Romański

 
JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał pracownikom naukowym nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne w 2023 roku oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie. Uhonorowano także pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Więcej o uroczystości, w tym lista wszystkich nagrodzonych i galeria zdjęć - TU.
 
Wyróżnienie indywidualne za OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE otrzymał prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, a wyróżnienie zespół w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, mgr Maciej Kwietnicki, dr Tomasz Wlaźlak.
 
Za OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE w dziedzinie nauk humanistycznych, teologicznych i w dziedzinie sztuki NAGRODĄ INDYWIDUALNĄ DRUGIEGO STOPNIA zostali uhonorowani prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska oraz dr Maciej Prarat, a NAGRODĄ INDYWIDUALNĄ TRZECIEGO STOPNIA prof. dr hab. Alicja Majewska.
Wyróżnienia indywidualne w tej kategorii otrzymali: dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK, dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak, dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK. Wyróżnienie zespołowe otrzymały dwa zespoły - pierwszy w składzie: dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, mgr Adam Kaźmierczak, dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, mgr Arletta Piasecka, dr Andrzej Podgórski, dr Anna Zaręba, drugi w składzie: dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, dr Aleksander Paskal.
 
WYRÓŻNIENIE INDYWIDUALNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ otrzymał dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK. Przyznano także dwa wyróżnienia zespołowe. Pierwsze dla zespołu w składzie: dr Ivona Jablonskaja, dr Jolanta Czuczko, dr Dorota Jutrzenka-Supryn, mgr Karolina Komsta-Sławińska, mgr Marta Nalaskowska, drugi dla zespołu, w skład którego wchodziła dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK.
 
GRATULUJEMY!!!
 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.