Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

STUDENTKA KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ Z NAGRODĄ

Trzy dziewczyny siedzą na czerwonej kanapie. Dziewczyna na środku trzyma na kolanach dużą otwartą książkę, dwie dziewczyny po bokach wskazują coś palcem w tekście
Agnieszka Kaczorowska (na środku) razem z wyróżnionymi uczennicami: Julią Michalską i Zofią Czekańską fot. Tomasz Dorawa

Agnieszka Kaczorowska, studentka krytyki artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych, zdobyła główną nagrodę prorektor ds. studenckich UMK w konkursie dla Talentu Literackiego. Przyznanie nagrody i wyróżnień było zwieńczeniem drugiej edycji warsztatów literackich PO PROSTU PISZ. Gratulujemy!

Warsztaty PO PROSTU PISZ to okazja dla miłośników literatury i pretendujących pisarzy, którzy pragną się rozwijać i sprawdzić swoje umiejętności. Spotkania organizuje Wydział Humanistyczny UMK wraz z Książnicą Kopernikańską. Jury w składzie: prof. dr hab. Beata Przyborowska (prorektor ds. studenckich UMK), Danetta Roszkowska-Mirowska (dyrektor WBP – Książnicy Kopernikańskiej), dr Agnieszka Markuszewska (WH UMK, opiekunka studenckiego koła zainteresowań "Wyjustowani"), dr Milena Śliwińska (kierowniczka biblioteki Collegium Maius UMK), Filip Bukowski (przedstawiciel studentów, studenckie koło zainteresowań "Wyjustowani") i dr hab. Dariusz Pniewski (WH UMK, prowadzący warsztaty), po przeczytaniu zgłoszonych prac i zsumowaniu punktów najwyżej oceniło teksty Agnieszki Kaczorowskiej. Jury zdecydowało ponadto, że na wyróżnienie zasługują teksty Julii Michalskiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu oraz Zofii Czekańskiej z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące w Toruniu.

Wśród osób, które uczestniczyły w tegorocznych warsztatach, byli uczniowie ostatnich klas dwunastu szkół partnerskich UMK i studenci wszystkich wydziałów naszego Uniwersytetu.

Zajęcia prowadził zespół: Dariusz Pniewski (pomysłodawca przedsięwzięcia, twórca koncepcji programowej i organizator spotkań autorskich), Justyna Wojdyło (poetka, organizatorka życia kulturalnego) i Patryk Chłopek (pracownik Książnicy Kopernikańskiej, doktorant WH UMK). Podsumowaniem rocznego kursu były wyjazdowe warsztaty w Górznie, które odbyły się w drugiej połowie czerwca oraz wręczenie nagrody prorektor ds. studenckich UMK w konkursie dla Talentu Literackiego.

Grupa warsztatowa obejmowała osoby tworzące poezję i prozę. Dzięki temu, że w spotkaniach brali udział ludzie o zróżnicowanym doświadczeniu, w różnym wieku i mające odmienne preferencje pisarskie i czytelnicze, dyskusje na temat literatury były owocne i motywowały do doskonalenia warsztatu twórczego. Dodatkowym atutem zajęć były otwarte spotkania autorskie oraz przeznaczone dla grupy warsztatowej zajęcia z doświadczonymi literatami. Do tej pory uczestnicy i uczestniczki mieli okazję poznać Izabelę Kawczyńską, Marcina Jurzystę, Piotra Komosińskiego i Kaspra Bajona. W efekcie młodzi autorzy coraz bardziej świadomie posługują się językiem w celu precyzyjnego wyrażania myśli. Nauczyli się także konstruowania ciekawych światów literackich, czego rezultatem będzie wspólna publikacja zawierająca teksty młodych artystów i artystek.

Kolejna edycja warsztatów rozpocznie się we wrześniu 2024 roku. Organizatorzy zachęcają uczniów szkół partnerskich UMK oraz osoby studiujące i pracujące na UMK do uczestnictwa i rozwinięcia swoich talentów literackich.

Wręczenie nagród odbyło się 27 czerwca 2024 r. w Książnicy Kopernikańskiej
fot. Tomasz Dorawa

pozostałe wiadomości