Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODA PUBLICZNOŚCI DLA WYSTAWY POD KURATELĄ JANA W. SIENKIEWICZA

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: http://pai.media.pl/

Wystawa "Gry Antyczne" Michała Jackowskiego, której kuratorem jest prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, kolejny raz została uhonorowana Nagrodą Publiczności na Nord Art 2023 - po zdobyciu nagrody Public Choice Award NordArt 2022. Nagrodę wręczono podczas otwarcia jubileuszowej dwudziestej piątej Wystawy Międzynarodowej NordArt 2024 w dniu 31 maja 2024 r.

Prof. dr hab. Jan W. Sienkiewicz trzeci od lewej, Michał Jackowski czwarty od lewej.

"Gry Antyczne" ("Antique Games") stanowią próbę wizualnego opisu współczesnej kultury, zdominowanej przez konsumeryzm (czy konsumpcjonizm), powiązany z utylitarystycznym podejściem do świata i hedonistycznym materializmem, rodzącym w konsekwencji pełzający za nim nihilizm. Dzieła prezentowane na Nord Art 2023 wpisują się w postmodernistyczną grę/zabawę rzeźbiarza, bawiącego się formami antycznymi, jak i zaczerpniętymi ze światowej dwudziestowiecznej kultury popularnej. Są rodzajem zaklętego w artystyczną formę moralitetu – poprzez który artysta zadaje pytania o uniwersalne wartości i prawa. Michał Jackowski proponuje współczesnemu - ponowoczesnemu odbiorcy/konsumentowi (skłonnemu często do dekonstrukcji), wtopienie się w proces odczytywania nowych znaczeń, zaklętych - w opartych na klasycznej antycznej – greckiej i rzymskiej tradycji - figuratywnych kompozycjach wykonanych z marmuru kararyjskiego i odlanych z brązu. Dominującą dla Jackowskiego jest sugestia charakterystycznej postawy konsumenckiej w jej wiecznym - bo niemożliwym do zaspokojenia – niespełnieniu.

Dodatkowe informacje o wystawie, artyście i kuratorze dostępne są na stronie Polonijnej Agencji Informacyjnej: http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=34030.

-----

Wystawa sztuki współczesnej NordArt odbywa się w Büdelsdorfie w Niemczech, dzięki inicjatywie kulturalnej non-profit Kunstwerk Carlshütte. To szczególne miejsce wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych, której centralnym punktem jest NordArt, odbywający się corocznie od 1999 roku na terenie zabytkowej odlewni żelaza o powierzchni wystawienniczej 22 000 metrów kwadratowych. NordArt regularnie prezentuje specjalne projekty, współpracuje z ambasadami, instytucjami kulturalnymi i kuratorami z różnych krajów. Każdego roku do udziału w projekcie zgłasza się około 3000 artystów z całego świata.

pozostałe wiadomości