Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSTAWA "TRADYCYJNE TECHNIKI ARTYSTYCZNE NA PODSTAWIE KOPII..."

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na wystawę „Tradycyjne techniki artystyczne na podstawie kopii studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu", której wernisaż odbędzie się w piątek 17 maja 2024 r. o godz. 12:30 w Galerii Debiut w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni (ul. Orłowska 8). Wystawa czynna będzie do 15 czerwca 2024 r.

Ekspozycja prezentuje przekrojowo efekty wybranych zajęć dydaktycznych dotyczących technologii i technik sztuk plastycznych toruńskiej szkoły konserwacji. Od I roku studenci uczestniczą w zajęciach pracowni technik malarskich i pozłotniczych, poznając tradycyjne techniki złoceń na poler oraz na mat. Od II roku studiów, kiedy następuje podział na trzy specjalności, studenci realizują szereg prac artystycznych wykonywanych w ramach poznawania różnorodnych technologii i technik sztuk plastycznych.

Na specjalności konserwacja-restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej realizowane są kopie malarstwa włoskiego oraz ikony w tradycyjnych technikach temperowych (II rok studiów). W ramach zajęć  historyczne techniki artystyczne – technika olejna powstają prace inspirowane malarstwem portretowym i ołtarzowym renesansu północnoeuropejskiego oraz martwe natury kwiatowe i kopie dzieł Jana Vermeera bądź Jeana Chardina (III rok). W pracowni rysunku i malarstwa dawnego studenci tworzą martwe natury w stylu holenderskim oraz autoportrety inspirowane malarstwem dawnym na podstawie fotografii portretowych, stylizowanych w konwencji wybranego obrazu (III i IV rok). Zwieńczeniem technologiczno-technicznych i artystycznych działań studenckich są kopie malarskie malarstwa gotyckiego oraz nowożytnego, realizowane w bezpośrednim kontakcie z oryginałem z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu (IV i V rok). W ramach specjalności konserwacja-restauracja papieru i skóry studenci realizują zajęcia z liternictwa (II rok), powstają także kopie grafik w pracowni linorytu oraz pracowni metalu (IV rok studiów), tworzą ponadto kopie miniatur książkowych na pergaminie (V rok). Studenci specjalności konserwacja-restauracja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego wykonują prace artystyczne na zajęciach z liternictwa kutego w kamieniu (II rok studiów), przygotowują formy do odcisków i odlewów (III rok), a w ramach pracowni rzeźby realizują również kopie detalu architektonicznego (rok III), medali oraz snycerki (IV rok), a także kopie witrażu na zajęciach fakultatywnych, które obejmują kopię witrażu klasycznego i jego konserwację. Te wszechstronne zajęcia nie tylko pozwalają poznawać dawne techniki sztuk plastycznych, rozwijać umiejętności artystyczne  i techniczne, ale także zdobywać cenne doświadczenie w przyszłej pracy konserwatorów dzieł sztuki.

Wystawa współorganizowana jest przez pracowników Katedry Technologii i Technik Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki UMK w Toruniu oraz Galerię Debiut w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni.

Kuratorki wystawy: Klaudia Rajmann, Magdalena Sitkiewicz, Bożena Szmelter-Fausek przy współpracy Koła Naukowego Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

pozostałe wiadomości