Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

POMAGAMY! ZBIÓRKA PRAC NA WSPARCIE ORGANIZACJI NON-PROFIT

Zdjęcie ilustracyjne

Zwracamy się z prośbą o przekazanie prac na licytację, której celem jest zebranie pieniędzy na budowę ośrodka rehabilitacyjnego dla chorych onkologicznie w naszym regionie. Akcja organizowana jest przez toruńską organizację non-profit "Kierunek Zdrowie". Na Wydziale Sztuk Pięknych prace zbiera prof. dr hab. Anna Wysocka. Zbiórka trwa do 9 kwietnia 2024 r.

W ramach akcji artysta przekazuje swoją pracę. Wszystkie środki z licytacji przechodzą na rzecz obdarowanego. Darczyńcom pozostaje satysfakcja :)
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o przekazywanie prac bezpośrednio prof. dr hab. Annie Wysockiej - we wtorki w godz. 9:30-14:00; środy w godz. 9:30-14:00; czwartki w godz. 9:30-12:30. Prace będą gromadzone w pokoju 113, w budynku przy ul. Sienkiewicza 30/32.
 
Każda osoba, która przekaże pracę podpisuje protokół (w dwóch egzemplarzach), do pobrania TU. Jeden egzemplarz protokołu z podpisem obdarowanego zostanie zwrócony po 9 kwietnia. Prace powinny być podpisane: autor, tytuł, technika, wymiary, cena. Mile widziany krótki opis pracy, co będzie pomocne podczas omawiania prac w trakcie trwania licytacji.

Opis idei i potrzeb znajduje się w załączonym piśmie. Tu fragmenty. Nasze Stowarzyszenie od 20 lat aktywnie działa wśród chorych toruńskich ośrodków hematologicznych. Obecnie podjęliśmy decyzję, aby wystąpić ze staraniami na rzecz intensyfikacji leczenia chorych w ośrodku rehabilitacyjnym. Zainteresowaliśmy się powyższym problemem ponieważ chorzy onkologicznie są wykluczeni z zabiegów oraz dostępu do sanatoriów z uwagi na ich stan i ryzyko, jako niesie ze sobą praca z tak chorą osobą. My tego wyzwania się nie boimy. Od lat organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla najbardziej potrzebujących. Niestety ta forma działań jest niewystarczająca. Obecny poziom rehabilitacji i ograniczenia dla grupy pacjentów nowotworowych i onkologicznych w dostępie do zabiegów i sanatoriów poprzez całkowite ich wykluczenie z uwagi na chorobę. Takie postępowania powoduje stany depresyjne, poczucie wyobcowania, wykluczenia społecznego oraz postępującego pogorszenia zdrowia bez możliwości dostępu do rehabilitacji i systemów wspierania zdrowienia dostępnych dla pozostałych grup. (...) W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Według Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na nowotwory krwi choruje ok. 150 tys. osób. Liczba nowo rozpoznanych nowotworów krwi u dorosłych i dzieci w Polsce wynosi ok. 9 tys. rocznie. Brak rozwiązań w terapii i rehabilitacji będzie się pogłębiał. Chcemy zaradzić temu w naszym regionie i zadbać o osoby, które ktoś pominął w systemie. Walczymy o każdego, bo każdy ma do zaoferowania światu tak wiele. Prosimy o wsparcie.

O organizacji "Kierunek Zdrowie". https://www.kierunekzdrowie.org/

Od 20 lat działa charytatywnie, jako Organizacja Pożytku Publicznego oraz Non-Profit zrzeszając prawie 2500 osób z terenu całego kraju. Pomaga pacjentom walczącym z nowotworami krwi. Członkami Stowarzyszenia są chorzy i ich bliscy, personel medyczny oraz osoby, które odczuwają potrzebę niesienia pomocy. Aktywnie wspierają oddziały hematologii dwóch Szpitali w Toruniu: Miejskiego i Wojewódzkiego. Celem jest wspieranie leczenia, które realizowane jest poprzez:

 • starania o lepszy dostęp do nowoczesnych leków i terapii,
 • wspieranie pracy zespołu lekarzy i pielęgniarek, 
 • wspieranie chorych poprzez pomoc psychologiczną, edukacyjną i finansową, 
 • zapewnianie różnych form rehabilitacji, 
 • integrowanie chorych i ich bliskich, 
 • wspieranie i finansowanie badań naukowych i klinicznych, 
 • refundowanie szczepień i leczenia, 
 • zapewnianie dostępu do pomocy prawnej oraz psychologicznej, 
 • organizowanie warsztatów, wykładów oraz zajęć edukacyjnych, 
 • organizowanie konferencji, 
 • organizowanie darmowych 7-dniowych turnusów rehabilitacyjnych.

pozostałe wiadomości