Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

JAN W. SIENKIEWICZ W RADZIE KRAJOWEJ "WSPÓLNOTY POLSKIEJ"

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz wszedł w skład Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Gratulujemy!

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” to najstarsza, największa i najbardziej znana w Polsce i świecie organizacja pozarządowa, której głównym celem jest umacnianie więzi osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, z językiem polskim i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb środowisk polskich. Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Jest organizatorem zjazdów Polonii i Polaków z zagranicy, m. in. cyklicznie organizowanych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych, Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej "Orle Gniazdo" dla liderów polonijnych, Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. "Wspólnota Polska" pomaga szkołom polonijnym, zespołom artystycznym, redakcjom mediów polonijnych, klubom sportowym, drużynom harcerskim, parafiom oraz świadczy pomoc charytatywną. W Polsce organizuje m.in. szereg projektów edukacyjnych dla młodzieży, wymianę w ramach programu "Szkół Patronackich", warsztaty metodyczne dla nauczycieli, kursy dla repatriantów, udziela pomocy stypendialnej młodzieży na naukę w polskich uczelniach wyższych.

Więcej: wspolnotapolska.org.pl.

pozostałe wiadomości