Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

O "OAZIE" JAKUBA WAWRZAKA NA PORTALU UMK

Makieta wnętrza domowej kuchni, skala pomniejszona, nakryty stół, na nim kuchenne sprzęty i naczynia, obok stoją krzesła
Autorem projektu artystyczno-badawczego "Oaza" jest dr Jakub Wawrzak z Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK fot. Jakub Wawrzak

Portal Informacyjny UMK pisze o artystycznej wizji Antraktyki autorstwa Jakuba Wawrzaka. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

"Oaza", artystyczno-badawczy projekt dr. Jakuba Wawrzaka z Katedry Grafiki UMK stał się częścią wystawy stałej Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Na interdyscyplinarną realizację składają się m.in. cykl 14 fotografii, trzy makiety modelarskie, grafika cyfrowa oraz zdjęcie satelitarne Oazy Bungera.

"Oaza" jest wieloletnim projektem artystyczno-badawczym, nad którym pracował dr Jakub Wawrzak z Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Inspiracją cyklu fotograficznego była historia Polskiej Stacji Polarnej im. A. B. Dobrowolskiego (dawna Oazis), położonej w Antarktydzie Wschodniej. Makieta obejmująca budynki oraz najbliższą okolicę placówki została wyeksponowana w nowej sali audytoryjnej Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

Na realizację składają się m. in. cykl 14 fotografii, trzy makiety modelarskie, grafika cyfrowa oraz zdjęcie satelitarne Oazy Bungera. fot. Jakub Wawrzak

Dodatkowe elementy, m.in. kontenery morskie i namioty, nawiązują do 4. Wyprawy Geofizycznej, która w styczniu 2022 roku przywróciła stację do życia po ponad 40-letniej hibernacji. Zestawowi zdjęć towarzyszy model pomieszczenia sypialnego. Wystawę dopełniają również dwa filmy traktujące o procesie realizacji projektu i historii wspomnianego miejsca. Największa makieta, wykonana w skali 1:4, oraz grafika cyfrowa zaprezentowana w formie wydruku wielkoformatowego ukazują wnętrze pobliskiej "Oazy 2".

Dr Jakub Wawrzak (ur. 1989) w 2013 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (specjalność intermedia i multimedia). W roku 2014 podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych UTP w Bydgoszczy. W roku 2017 ponownie związał się z macierzystą uczelnią jako asystent w Pracowni Grafiki Multimedialnej Katedry Grafiki UMK. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. W 2018 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną "Obrazy wirtualne a fenomen recepcji dioramy", uzyskując stopień naukowy doktora sztuki w zakresie sztuk plastycznych. Część teoretyczna pracy doktorskiej jest analizą fenomenu recepcji dioramy (makiety przestrzennej) rozumianej jako medium kulturotwórcze, narzędzie poznawcze i metoda pracy twórczej. Część artystyczna obejmuje wieloelementową realizację, na którą składają się m.in. makieta przestrzenna i cykl czarno-białych fotografii zatytułowany "Oaza". Dr Jakub Wawrzak w latach 2016- 2022 wziął udział w ponad 40 wystawach artystycznych, w tym kilkunastu międzynarodowych. Działalność artystyczna przyniosła mu ponad 30 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.