Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

REKRUTACJA NA STUDENCKI ERASMUS+ 2024/2025

Zdjęcie ilustracyjne

Do 15 marca 2024 r. trwa rekrutacja podstawowa na studenckie wyjazdy zagraniczne na studia w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Erasmus+. Komplet dokumentów należy przesłać do mgr Ewy Podgórskiej na mail: ewapodgorska@umk.pl lub mgr Moniki Kowalewskiej na mail: mkowalewska@umk.pl.

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 * są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),

 * przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia,

 * nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd (kapitał mobilności wynosi 12 mies./360 dni na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich - 24 mies./720 dni),

 * posiadają dobre wyniki w nauce oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, warunków formalnych i trybu rekrutacji, stawek stypendialnych oraz dokumentów do przygotowania znajdują się na stronie Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/.

Procedura kwalifikacyjna na naszym Wydziale wygląda następująco:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego po zalogowaniu do systemu USOS na stronie.

2. Dostarczenie formularza do dziekanatu wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi niżej.

3. Akceptacja dokumentów przez wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ wraz z komisją.

4. Przyznanie wyjazdu w systemie USOS przez pracowników Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej.

Wymagany komplet dokumentów:

  1. wypełnienie wniosku wyjazdowego USOS;
  2. średnia ocen z przebiegu studiów (ranking) – wydaje dziekanat;
  3. Tanscript of Record – wydaje dziekanat;
  4. Learning Agreement (LA, wybór przedmiotów z programu uczelni zagranicznej) ze wskazaniem ewentualnych przedmiotów z polskiego planu do realizacji po powrocie na dodatkowym dokumencie;
  5. CV (w j. polskim + w języku uczelni zagranicznej);
  6. potwierdzenie znajomości języku obcego, jeśli kandydat takie posiada - dokument;
  7. studenci kierunków artystycznych oraz konserwacji – opcjonalnie portfolio (wersja papierowa opisana w języku obcym);
  8. pozwolenie na wyjazd od kierowników Katedr (w przypadku studentów konserwacji).

Kryteria oceny wniosków znajdują się TUTAJ.

Pytania można kierować do Prodziekana ds. nauki i umiędzynarodowienia/Pełnomocnika ds. Mobilności/Erasmus+  - dr. hab. Mirosława Wachowiaka, prof. UMK, mail: miroszwach@umk.pl, pokój 126 przy Sienkiewicza 30/32.

pozostałe wiadomości