Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODA "KSIĄŻKA ROKU 2023" ZA PUBLIKACJĘ MACIEJA PRARATA

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Maciej Prarat z katedry Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK otrzymał nagrodę Książka Roku 2023 w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za monografię: „Młyny wodne, wiatraki i kieraty w XIX i 1 połowie XX w. na terenie Pomorza (w granicach dawnych Prus Zachodnich). Technika, architektura, stan zachowania", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2023. Gratulujemy!

Ze spisem treści książki oraz fragmentami recenzji można zapoznać się na stronie Wydawnictwa UMK TU.

Nagrodę "Książka Roku 2023" wręczali: Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalna Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacek Rulewicz. Dodatkowo wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora Muzeum w Wilanowie Pawła Jaskanisa.

Fot. Zbigniew Reszka, źródło zdjęcia: http://www.skz.pl/skz_files/index.php

pozostałe wiadomości