Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KATEGORIE NAUKOWE "A+" ORAZ "A" DLA WYDZIAŁOWYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH

Zdjęcie ilustracyjne

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki dwóm dyscyplinom naukowym prowadzonym na naszym Wydziale zostały przyznane bardzo wysokie kategorie naukowe. Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki otrzymała najwyższą kategorię naukową A+, natomiast Dyscyplina Nauki o Sztuce wysoką kategorię naukową A.

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników naukowych reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Obecna ewaluacja działalności naukowej obejmowała lata 2017-2021.

pozostałe wiadomości