Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODA STOWARZYSZENIA KRYTYKÓW SZTUKI AICA DLA KATARZYNY CYTLAK

Zdjęcie ilustracyjne

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA nagrodziła dr Katarzynę Cytlak z Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej drugim miejscem w konkursie na esej dla młodych krytyków sztuki - Incentive Award for Young Art Critics. Gratulujemy!

Nagrodzony esej zatytułowany jest „Condensing Vestiges of Past Futures in the Post- Peripheries: artistic Engagement with Post-Colonial and Post-Authoritarian Contexts” (Kondensacja śladów przeszłej przyszłości w postperyferiach: artystyczne zaangażowanie w konteksty postkolonialne i postautorytarne). Nagroda została ogłoszona podczas 55 Międzynarodowego Kongresu AICA, który miał miejsce w Krakowie, w listopadzie 2023 r.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki (AICA) jest pozarządową organizacją, działającą od 1950 roku pod patronatem UNESCO. Jej celem jest wspieranie krytyki artystycznej. Należy do niej około 4200 członków z 62 sekcji krajowych z całego świata. W Polsce jest to Sekcja Polska AICA, która zarejestrowana jest jako stowarzyszenie i skupia ponad 100 osób związanych z krytyką sztuki. http://aica.sztuka.edu.pl/

pozostałe wiadomości